Menu Sluiten

De wet rond brandmelders

In België is het plaatsen van rookmelders in woningen wettelijk verplicht. Sinds 2020 moeten alle woningen, zowel huur- als koopwoningen, uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Deze regelgeving is ingevoerd om de veiligheid van bewoners te verhogen en het risico op brandgerelateerde incidenten te verminderen.

Voor huurwoningen zijn de verplichtingen als volgt:

1. Vlaanderen: Elke bouwlaag van de woning moet voorzien zijn van minstens één rookmelder. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande woningen.

2. Wallonië: Hier geldt een vergelijkbare regel: op elke bouwlaag moet ten minste één rookmelder geïnstalleerd zijn. Ook moeten alle huurwoningen sinds juli 2022 uitgerust zijn met rookmelders die voldoen aan de Europese norm EN 14604.

3. Brussel: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet elke woning op elke verdieping minstens één rookmelder hebben. Voor nieuwe huurcontracten sinds 2015 is deze verplichting van kracht, en vanaf 2020 geldt het voor alle woningen.

Rookmelders moeten op strategische plaatsen in de woning geïnstalleerd worden, zoals in de gang of overloop van elke verdieping en in de nabijheid van slaapkamers. De rookmelders moeten CE-gecertificeerd zijn en voldoen aan de norm EN 14604.

Het doel van deze wetgeving is om de reactie- en evacueringstijd bij brand te verkorten, waardoor levens en eigendommen beter beschermd worden. Eigenaren en verhuurders zijn verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de rookmelders. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes en aansprakelijkheid bij brandincidenten.

Door deze regelgeving wil België de veiligheid in woningen aanzienlijk verbeteren en het aantal slachtoffers door woningbranden drastisch verminderen.